فلسفه ی تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد تهران

دکتری تخصصی (PHD) فلسفه ی تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد تهران - ورودی نیمسال دوم 93

فلسفه ی تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد تهران

دکتری تخصصی (PHD) فلسفه ی تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد تهران - ورودی نیمسال دوم 93

فلسفه ی تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد تهران

با سلام و ادب
فضای حاضر توسط یکی از دانشجویان دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد طراحی شده تا مقدمه ای برای ارتباط بیشتر دانشجویان دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه های کشور و تعامل مثبت و سازنده در راستای رشته فلسفه تعلیم و تربیت باشد. امید است بتوانیم با این درگاه حلقه ارتباطی در بین دانشجویان دکتری و معرفی دانشگاه شاهد باشیم.
جهت عضویت در گروه تلگرام دانشجویان دکتری فلسفه تعلیم و تربیت به پست الکترونیکی زیر پیام دهید.
teacher67@gmx.com
لازم به ذکر است عضویت در این گروه فقط مختص دانشجویان دکتری و اساتید فلسفه تعلیم و تربیت می باشد.
با تشکر
حمید احمدی هدایت

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

تحلیل آراء و اندیشه های فلسفی ـ تربیتی نادینگز و نقد آن از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

سال هشتم، شماره دوم، پیاپی 16، پاییز و زمستان 1395

حمید احمدی هدایت/ دانشجوی دکتری فلسفة تعلیم و تربیت، دانشگاه شاهد تهران            h-ahmadi@shahed.ac.ir

نجمه احمدآبادی آرانی/ دانشجوی دکتری فلسفة تعلیم و تربیت، دانشگاه پیام نور تهران       najmeh.ahmadabadi@gmail.com

محمدحسن میرزا محمدی/ دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شاهد تهران             mir.educated@gmail.com

دریافت: 18/2/1395 ـ پذیرش: 23/6/1395

چکیده

این پژوهش با رویکردی تحلیلی و اسنادی و با هدف تحلیل آراء و اندیشه های تربیتی نادینگز و نقد آن از منظر تعلیم و تربیت اسلامی تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مبانی فلسفی نادینگز شامل عاطفه گرایی، هستی گرایی، پدیدار شناسی و فمینیسم است. اهداف تربیت مشتمل بر ترکیب تجارب آموزشگاهی با ارزش هایی همچون عشق و علاقه به یادگیری، مهربانی، احترام به خود و تربیت شهروندان دموکراتیک است. از نظر نادینگز، اصل گروی در غم خواری پذیرفته نیست و روش های تربیتی شامل الگودهی، گفت وگو، و عمل، قابل تأیید است. با وجود دیدگاه های مثبتی که در اندیشه های فلسفی و تربیتی نل نادینگز مشاهده می شود، آراء تربیتی وی ضعف هایی نیز بر مبنای تعلیم و تربیت اسلامی دارد؛ از جمله نادیده گرفتن منابع خارجی تقدس در اهداف تربیت، رویکرد فمینیستی در تربیت، مبنا قرار دادن عاطفه به عنوان ملاک اساسی تربیت، غفلت از سایر ابزارهای مؤثر در تعلیم و تربیت، نسبیت گرایی، غفلت از نقش معیار و اصول در تعلیم و تربیت، غفلت از عوامل درونی در تربیت، ابتنای اندیشة نادینگز بر پراگماتیسم، غفلت از نقش جامع معلم در فرایند یاددهی ـ یادگیری، تغافل از نقش تنبیه در تعلیم و تربیت.

کلیدواژه ها: نل نادینگز، مبانی فلسفی، تعلیم و تربیت، اسلام، نقد.

منبع :

http://eslampajoheshha.nashriyat.ir/node/162

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۶ ، ۱۸:۰۰
حمید احمدی هدایت
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۶ ، ۱۷:۵۸
حمید احمدی هدایت